Artikler  Video  Mer   Events  Spots   Wiki
Annonse
Norsk English

Vil løse flomproblem med skatepark på Kuba

Betongpark har oppdatert tegningene til det som sies å være det mest spennende vannprosjektet i Europa, og Kuba Aktivitetspark er i dialog med blant annet bymiljøetaten og eiendomsutvikler om å få realisert prosjektet.

En betong skatepark på Kuba kan løse de gjentakende problemene med flom og overvann i området, og gi byen en etterlengtet utendørs skatepark. Bilde: Betongpark.


Skrevet av: Tommy Jørgensen
Publisert: 7/2/2020 | Oppdatert: 7/3/2020


Oslo har for det meste bare små bydels-skateparker å tilby i dag, og det har blitt jobbet mye gjennom årene for å få på plass et ordentlig utendørs anlegg i hovedstaden, slik de har i Malmö og andre større byer.

Parkområdet mellom Alexander Kiellands plass og Grünerløkka er det som idag kalles Kuba. Stedet med den karakteristiske runde asfaltplassen, som tidligere har vært brukt konserter og andre kulturarrangementer, har lenge vært utpekt som et perfekt sted å plassere en skatepark.Når Betongpark og organisasjonen Norske Skatere fikk en formell godkjennelse om å bruke området på Kuba i 2017 ble et nytt håp tent. Tegningene var klare, og det manglet bare å få på plass finansieringen. Men så ble det stille igjen.

    Les også: Betongplaner på Kuba


I 2019 fikk planene igjen vann på mølla når foreningen Kuba Aktivitetspark ble stiftet og overtok styringen av prosjektet. Det er et stort aktivitetsbehov for barn og unge i området, og de ønsker derfor å bygge skateparken som en del av en aktivitetspark. Med Geir Bjarne Listhaug i spissen har foreningen fått oppstartsmidler fra blant andre Sparebankstiftelsen DnB, og jobber for fullt med en helhetlig finansieringsplan sammen med Oslo kommune og andre samarbeidspartnere.Rundt samme tid var det en artikkel i Teknisk Ukeblad om Lasse Bøtker Hansen, som i 2015 skrev en masteroppgave i landskapsarkitektur om å bruke skateparker til å ta unna overvann. Han mente Oslo Kommune burde utnytte mulighetene med den planlagte skateparken på Kuba til å gjøre noe med det stadig tilbakevendende problemet med overvann og urban flom i området, og sa at Oslo Kommune her kan gå glipp av en stor mulighet.De siste årene har det vært flere oversvømmelser i området ved Kuba, som var blant de hardest rammede under flomkaoset i Oslo i fjor. Klimaendringene i Oslo er ganske typiske for Norge, med et klima som blir varmere og våtere. Håndtering av overvann er dermed en av de store utfordringene fremover.

(artikkelen fortsetter etter videoen)Etter å ha lest artikkelen i Teknisk Ukeblad tok Geir Bjarne Listhaug kontakt med Lasse Bøtker-Hansen, som nå jobber for Grindaker AS Landskapsarkitekter. Han var veldig ivrig på å bidra til prosjektet, og de ble enige om å utrede om Kuba Aktivitetspark kunne designes og bygges på en slik måte at den kan løse utfordingene med flom og overvann i området.Med hjelp fra Lasse Bøtker-Hansen har de opprinnelige planene for skateparken på Kuba i Oslo nå blitt videreutviklet med en dreneringskanal som skal lede vannet vekk dersom det kommer store mengder nedbør. Dermed har Oslo Kommune fått servert en løsning som både kan løse vannproblemene i området, og gi hovedstaden et etterlengtet utendørs skateanlegg.(artikkelen fortsetter etter bildet)

Lasse Bøtker Hansen (Grindaker AS Landskapsarkitekter), Dominic Alden (Betongpark), Geir Bjarne Listhaug (Kuba Aktivitetspark), Marie Langsholt Holmquist (Bymiljøetaten) og Frode Rønne Malmo (Asplin Ramm). Bilde: Betongpark.


For inspirasjon til de nye tegningene har de sett til Danmark. I 2013 skulle avløpsavdelingen i Roskilde ta hånd om et økende problem med vann som følge av klimaendringene, og valgte da å hente inn arkitektfirmaet Nordark framfor å lage en standard løsning med rør og kanaler. Ledet av den skateboard besatte arkitekten Søren Nordal Enevoldsen, har byen løst flomproblemene, og samtidig fått en populær skatepark. Løsningen er først og fremst et avløpssystem, og en skatepark i andre rekke. Dette påvirker designen til en viss grad, men gir også skateparken autentisitet ettersom skateboarding alltid har handlet om å tilpasse seg omgivelsene ifølge Enevoldsen. Anlegget er også designet slik at vannet sjeldent vil fylle det reservoaret der skateparken ligger.Ideen om å bruke skateparker til å håndtere problemer med vann er ikke ny, og i USA ble det bygd skatepark for å ta unna vann allerede på 80-tallet.Også i Norge har man anerkjent at skateparker kan være nyttige for å håndtere flom, og overvannshåndtering i skateanlegg var med på listen når Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) oppsummerte løsninger for å håndtere overflatevann i 2016.Konsepttegning av skateparken på Kuba i Oslo. Bilde: Betongpark.
   
 Kuba Betongpark 
         #oslo 
         #spotartikler 
         #norge 


Bidra


KommentarerAnnonse


Relaterte artikler
Illustrasjonsbilde.
Vil løse flomproblem med skatepark på Kuba

Betongpark har oppdatert tegningene til det som sies å være det mest spennende vannprosjektet i Europa, og Kuba Aktivitetspark er i dialog med blant annet bymiljøetaten og eiendomsutvikler om å få realisert prosjektet.

Illustrasjonsbilde.
Nye tegninger av Kuba Aktivitetspark

Sjekk de oppdaterte tegningeneav den planlagte skateparken på Kuba i Oslo.

Illustrasjonsbilde.
Skal utrede løsning for overvann på Kuba

Det skal utredes om Kuba Aktivitetspark kan designes og bygges på en slik måte at man løser de stadig tilbakevendende problemene med overvann og urban flom i området.


Illustrasjonsbilde.
Penger fra Sparebankstiftelsen til 8 skateparker

Åtte skatepark prosjekt har fått penger fra Sparebankstiftelsen.

Illustrasjonsbilde.
Penger til Kuba Aktivitetspark

Kuba aktivitetspark har fått tilskudd fra Ungdomsrådet i Bydel Grünerløkka og Frivillighetsmidlene i Bydel St. Hanshaugen. Tilsammen 55,000 kroner.

Illustrasjonsbilde.
1,5 millioner til Kuba Skatepark

Sparebankstiftelsen DnB har tildelt 1,5 millioner kroner til prosjektet for aktivitetspark på Kuba i Oslo.


Illustrasjonsbilde.
Ungdom på Grünerløkka og St. Hanshaugen kjemper for aktivi..

Barn og unge fra St. Hanshaugen og Grünerløkka ønsker seg en aktivitetspark for skateboard, parkour og rekreasjon på Kuba. En park som knytter sammen naboer og ungdom.

Illustrasjonsbilde.
Kuba Aktivitetspark er stiftet

Foreningen Kuba Aktivitetspark er formelt stiftet, med et ambassadørteam bestående av barn og unge fra Grünerløkka og St. Hanshaugen.

Illustrasjonsbilde.
Vil ta unna overvann med ny skatepark

Lasse Bøtker Hansen vil at den planlagte skateparken på Kuba bør designes for å ta unna overvann, og mener Oslo kan gå glipp av en stor mulighet.


Illustrasjonsbilde.
Kuba Skatepark Fundraiser

A fundraiser for the planned concrete skatepark at Kuba in Oslo is being held Saturday 16th September, 2017.

Illustrasjonsbilde.
Kuba Skatepark slipper tegninger

Tegninger og mer informasjon om den planlagte skateparken på Kuba har blitt sluppet.

Illustrasjonsbilde.
Betongplaner på Kuba

Norske Skatere og Betongpark har jobbet for å få en sårt tiltrengt park i hovedstaden, og har nå kommet et skritt nærmere med en formell godkjennelse til å bruke Kuba, så lenge prosjektet presenteres som en gave til byen og finansieringen er på plass. Videre vil de forsøke å skaffe finanisiering i form av dugnad, gaver, investorer og andre ting øremerket slike prosjekter.Annonse