Artikler  Video  Mer   Events  Spots   Wiki
Annonse
Norsk English

Skateparken i Flekkefjord gjenåpnes

Skateparken i Flekkefjord gjenåpnes i dag med flere nye tiltak på plass for å dempe støy for naboer.

Skateparken i Flekkefjord. Bilde: Flekkefjord Kommune.


Skrevet av: Tommy Jørgensen
Publisert: 5/25/2020 | Oppdatert: 6/3/2020


I oktober 2019 besluttet kommunen, i samråd med kommuneoverlegen, å midlertidig stenge skateparken. I forkant hadde kommuneoverlegen mottatt en støyklage på parken, denne klagen ble fulgt opp med støymålinger utført av Lister BHT. Målingene viste at støynivået fra skateparken jevnt over var innenfor anbefalt nivå, men at støynivået på kvelder, netter og helger tidvis kunne overskride grenseverdier for støy.

    Les også: Flekkefjord stenger den nye skateparkenk

Kommunen ble anbefalt å kontakte støyspesialister, og i samarbeid med Sinus har det nå blitt satt opp ekstra støyskjerming mot naboene, skilting som gjør det klart at parken ikke skal brukes etter klokken 22, og kameraovervåking.

Kommunen skal ta jevnlige støymålinger fremover for å følge med på om de er innenfor støykrav, eller om de må gå videre til neste fase med støydemping.

    Les mer: Nye Flekkefjord Skatepark.
   
 Nye Flekkefjord Skatepark 
         #spotartikler 
         #norge 


Bidra


KommentarerAnnonse


Relaterte artikler
Illustrasjonsbilde.
Skateparken i Flekkefjord gjenåpnes

Skateparken i Flekkefjord gjenåpnes i dag med flere nye tiltak på plass for å dempe støy for naboer.

Illustrasjonsbilde.
Nå åpner skateparken igjen

Skateparken i Sundeparken i Flekkefjord åpner igjen etter å ha vært stengt siden oktober.

Illustrasjonsbilde.
Stenger Skatepark midlertidig

Flekkefjord kommune stenger skateparken i Sundegaten som nylig åpnet.


Illustrasjonsbilde.
Flekkefjord stenger den nye skateparken

Den nye skateparken i Flekkefjord har blitt midlertidig stengt etter at en nabo klaget på støyen, men de håper å åpne den igjen snart.

Illustrasjonsbilde.
Åpning av Flekkefjord Skatepark

Den nye skateparken i Flekkefjord blir åpnet på lørdag 21. septemer 2019.Annonse